Aktuality

Valné zhromaždenie OZ Rozvojové partnerstvo pre územie Hornej Oravy

V pondelok dňa 12. mája 2008 sa v Trstenej (priestory COOP Jednoty) prvýkrát oficiálne stretli členovia novovznikajúceho OZ Rozvojové partnerstvo pre územie hornej Oravy. Stretnutiu predsedal starosta Habovky p. Ján Taraj.

Prezentácia partnerstva Horná Orava

Prezentácia partnerstva Horná Orava

V Trstenej sa v utorok 11. decembra 2007 o 9.00 hod., v malej zasadačke mestského kultúrneho strediska uskutočnila verejná prezentácia a prerokovanie rozvojovej stratégie. Prezentácia bola spojená s pracovným stretnutím Partnerstva pre prístup LEADER na území hornej Oravy. 

Stretnutie bolo organizované s podporou Žilinského samosprávneho kraja, Agentúry pre regionálny rozvoj SEVER a Združenia miest a obcí Hornej Oravy (ZMOHO).